Átalányadózás – Alternatíva a KATA helyett

Átalányadózás

Az átalányadózás 2022-től átalakul: alternatíva lehet KATA helyett!

Az átalányadózás 2022-től átalakul és sok egyéni vállalkozó számára kedvezőbb adózási forma lesz akár a katával szemben is. 

Átalányadózás 2022-től

Az átalányadózás szabályai 2022-től jelentősen egyszerűsödnek és mint adózási lehetőség is olcsóbbá válik sokak számára. Az elfogadott törvényjavaslat számos ponton módosítja a korábban sok szempontból bonyolult és kedvezőtlen egyszerűsített adózási módot. A “mellékállásban” vállalkozók számára is kinyílik az adó és járulékmentes értékhatár bevezetésével az átalányadózás lehetősége. Míg korábban az átalányadózó egyéni vállalkozónak, ha heti 36 órát elérő munkaviszony mellett választotta is, jövedelme, ezáltal adóalapja után társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót kellett fizetnie.

2022-től az adómentes rész ezen terhek alól mentesülni fog, ezért már munkaviszony mellett is jó választás lehet vállalkozói jövedelmünk “leadózására”.

Az átalányadózók adómentes keretösszegéről

A 2022-ben adómentes 1,2 millió forint keretet azért nem kell arányosítani, mert a jogszabály éves adómentes keretről beszél és nem szerepel a jogszabályban az arányosítási kötelezettség. (Szja tv. 1. számú melléklet 4.48. Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes: az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó rész.) Általában akkor kell időarányos keretekkel számolni adótörvények esetén, ha erről a jogszabály kifejezetten rendelkezik lásd pl. bevételi határ átalányadó esetén, alanyi adómentes határ áfa esetén, tételes KATA adó esetén a havi keret stb.

Ez azok esetén lehet lényeges és előnyös, akik 2022-ben év közben térnek át a KATA adóról az átalányadóra. Hiszen év elején még a KATA adó adta előnyöket is kihasználhatták, az év hátralévő részében pedig az átalányadó adómentes keretösszegét is maximális kiélvezhetik. Értelemszerűen ők 2023-től nem választhatják ismételten a KATÁ-t és az átalányadó adómentes keretösszegük is hamarabb ki fog merülni. Bár a 2023. évi minimálbér emeléssel az adómentes keretösszeg is változni fog.

A fenti példánál maradva egyébként 2024-ben ismét választhatja a KATÁ-t az, aki 2022-ben a KATÁ-ból kilépett, de kérdés, hogy érdemes lesz-e a jelenlegi változások után.

Átalányadózás egyszerűsítése 2022. január 1-től

 • megszűnik a korábbi 4+4 (=8) db költséghányad kulcs alkalmazása, helyette 3 költséghányad kulcs marad: 40%, 80%, 90%
 • megszűnik a kiegészítő tevékenységet végzők (nyugdíjas) egyéni vállalkozók korábbi kedvezőtlenebb 4 költséghányad kulcsa
 • adómentes adóalap összeghatár került bevezetésre, amely egyúttal tb-járulék és szociális hozzájárulási adó tekintetében is adómentessé válik: éves minimálbér fele 2022-es minimálbérrel számolva kb. 200.000×12/2 = 1.200.000 Ft,
 • 200.000 forintos minimálbér esetén 1.200.000 ft bevétel adó és járulékmentes lesz 2022. január 1-től!
 • 40 és 80%-os költséghányad esetén az éves minimálbér 10-szereséig lesz választható az átalányadózás (2021-ben 15 millió helyett): 200.000*12*10= 24.000.000 Ft
 • 40% költséghányad esetén: 2.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes!
 • 80% költséghányad esetén: 6.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a törvényben felsorolt tevékenységeket végzi a vállalkozás
 • 90% költséghányad esetén: 12.000.000 Ft (ár)bevétel lesz adó és járulékmentes! amennyiben az adóév egészében kizárólag a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet alapján kiskereskedelmi tevékenységből szeret bevételt egyéni vállalkozó
 • járulékmentesség feltétele, hogy 36 órát elérő munkaviszonyban, társas vállalkozóként cégben, vagy nappali rendszerű képzés alapján biztosítottak legyünk más jogcímen
 • ha főállású egyéni vállalkozónak minősülünk, akkor a minimálbér/garantált bérminimum szerint tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni az adómentességi feltétel esetén is, de az szja alól az említett bevételi határig mentesülünk
 • kereskedelmi tevékenység esetén az éves minimálbér 50-szereséig lesz választható az átalányadózás: cca. 200.000*12*50 = 120.000.000 Ft
 • kereskedelmi tevékenység esetén a 90%-os költséghányad számítással kell a
 • jövedelmet meghatározni, amiből az 1.200.000 Ft adó és/vagy járulékmentes (12.000.000 Ft (ár)bevételig)

Jön az adómentes értékhatár átalányadó esetén 2022-től!

A fenti szabályok miatt külön figyelmet érdemel, ha valaki a heti 36 órát elérő munkaviszonya, vagy nappali hallgatói jogviszony miatt mentesül a kötelező minimum járulékok és adó fizetése alól az adómentes bevételi / árbevételi értékhatárig!

Az alábbi bevételi / árbevételi értékhatárig a nem főállású átalányadózó egyéni vállalkozó teljes adó és járulékmentességet fog élvezni:

 • 40%-os költséghányad esetén: 2.000.000 Ft árbevételig adómentes (2.000.000 * 60% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes)
 • 80%-os költséghányad esetén: 6.000.000 Ft árbevételig adómentes (6.000.000 * 20% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes) – az arra jogosító tevékenység esetén
 • 90%-os költséghányad esetén: 12.000.000 Ft árbevételig adómentes (12.000.000 * 10% = 1.200.000 Ft jövedelem adó és járulékmentes) – az arra jogosító tevékenység esetén

Ez az árbevétel rész, így a jövedelem adómentes lesz abban az esetben is ha nem felelünk meg a járulékmentesség kritériumának, tehát nincs heti 36 órát elérő munkaviszonyunk egyéni vállalkozóként. Ez esetben is viszont csak a minimálbér/garantált bérminimum szerinti minimum tb-járulékot és szociális hozzájárulási adót kell havonta megfizetnünk a fenti bevételi összeghatárig.

Az átalányadózó bevallási kötelezettségei 2022-től

Az átalanyadózó bevallási kötelezettségeiben változást a törvényjavaslat nem tartalmaz, így egyszerűsítésre e téren nem számíthatunk.

Egy alanyi adómentes átalanyadózó egyéni vállalkozó járulék és szja kötelezettségeit – akkor is ha “nullás” – továbbra is az alábbiak szerint kell teljesítse:

 • havi adó és járulékbevallásban kell havonta a tárgyhót követő 12. napig kell bevallja és megfizesse (szociális hozzájárulási adó és társadalombiztosítási járulék ’58-as bevallás)
 • személyi jövedelemadó bevallásra tárgyévet követő év május 20-áig köteles bevallani és befizetni
 • személyi jövedelemadó előleg fizetésére tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig köteles.

Amennyiben az adómentes keretösszeget jövedelmünk meghaladja tárgyévben a bevallás szerint teljesítendő egyéni vállalkozót terhelő adókat és járulékokat, illetve személyi jövedelemadó előleget az alábbi NAV adószámlákra kell megfizetni az esedékesség időpontja szerint:

 • Személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06056353
 • Társadalombiztosítási járulék magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számla: 10032000-06055802
 • Szociális hozzájárulási adó beszedési számla: 10032000-06055912

Fontos, hogy a katával ellentétben, a havi adó- és járulék nem automatikusan kerül előírásra az adóhatóság részéről. Az általunk (vagy javasolt inkább könyvelőnk) által elkészített és beküldött havi/éves/negyedéves bevallások alapján fog megjelenni a nav oldalán az adófizetési kötelezettségünk. Tehát míg a kata esetén elég volt átutalni a havi tételes adót a költségvetési számlaszámra, az átalányadó esetén a havi és éves bevallásokban megállapított és ügyfélkapuval beküldött összegeket fogjuk minden hónapban megfizetni.

Forrás:

https://konyvelescentrum.hu/adok-es-jarulekok-kozterhek/atalanyadozas-2022/

További pénzügyi hírek:

https://www.btbkonyveles.hu/btb-konyveles-blog/

BTB Könyvelés Pécs