Kihirdették a jövő évi adómódosításokat

Megjelent a Magyar Közlöny 261. számában a jövő évi adóváltozásokat tartalmazó módosítási csomag.

Főbb változások az adószabályokban:

Személyi jövedelemadó:

A személyi kedvezmény  2021-től az összevont adóalapot csökkentő tételként lesz érvényesíthető.

Január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint feletti összegben adott juttatás keretösszeg feletti része minősül egyes meghatározott juttatásnak.

Társasági adó:

Január 1-jétől megszűnik a fejlesztési tartalék képzés, mint adóalap-csökkentő tétel 10 milliárd forintos felső korlátja.

Az új szabályozás értelmében a jövőben nem lehet adókedvezményt igénybe venni személygépkocsik és elektromos személygépkocsik vásárlása után. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályban meghatározottak szerinti nagy rakodóterű személygépkocsik.

A számviteli törvény módosulására tekintettel hatályon kívül helyezi a törvényjavaslat azt a rendelkezést, amely a társaságiadó-alap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap-növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.

Szigorodnak a telephelyre vonatkozó szabályok.

Kisvállalati adó (kiva)

Az adó mértéke 11 százalékra csökken. A kisvállalati adóalanyiság megszűnésének árbevételi határa 6 milliárd forintra emelkedik.

A javaslat alapján módosul a kisvállalati adóról társasági adóra történő áttéréskor a társasági adó alá való visszatérést megelőző utolsó kisvállalati adó hatálya alatti adóévben keletkezett eredmény nem képezi részét annak  a különbözetnek, amely alapján a társaságiadó-alanyiság időszakában a korábbi kivaalanyt adófizetési kötelezettség terhelheti, így ez a nyereséget összességében nem terheli adókötelezettség.

Általános forgalmi adó

Változnak az e-kereskedelemre vonatkozó áfaszabályok. A módosítások négy nagy területet ölelnek fel: a közösségen belüli távértékesítés szabályainak változása, kisértékű importküldemények áfamentességének eltörlése, az elektronikus kereskedelmet elősegítő elektronikus platformok adófizetésre kötelezetté tétele, valamint nyilvántartási kötelezettségük előírása, és az egyablakos rendszer adaptálása az új típusú adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez.

A jövőben az adóhatóság készíti el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfabevallás tervezetét (eÁfa).

Az eÁfa – az eSZJA-val ellentétben – csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak (az adózóknak a levonható adóról számlánként dönteniük kell). Az áfabevallás tervezetének adóhatóság általi  elkészítése elsősorban a kisadózók számára eredményez jelentősebb adminisztrációcsökkentést.

2021. január 1-jétől lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő (adós) nem minősül áfaalanynak.

Jövedéki adó

Adómentessé válik a bérfőzés és a magánfőzés 2021. január 1-jétől. A dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló 2011/64/EU irányelve (2011. június  21.) tanácsi irányelv cigarettára  meghatározott adóminimumának teljesítése érdekében két  lépcsőben, 2021. január 1-jén és április 1-jén emelkedik a cigaretta jövedéki adómértéke, valamint a termékhelyettesítő jellegre tekintettel, ahhoz igazodóan a többi dohánygyártmány jövedéki adómértéke.

Megszűnik számos bejelentési, nyilvántartásba-vételi kötelezettség, így például a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigényléshez kapcsolódó előzetes nyilvántartásba-vételi kötelezettség.

Regisztrációs adó

A törvénymódosítás megteremti a regisztrációs adó – kérelemre vagy hivatalból való – törlésének lehetőségét a forgalomba helyezés meghiúsulásának esetére.

Helyi adók

A 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni iparűzési adó. A több telephellyel bíró vállalkozásoknak könnyítés, hogy nem kell minden érintett önkormányzathoz benyújtaniuk az iparűzésiadó-bevallásukat, elegendő lesz egyetlenegyet beküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Gépjárműadó

Magyarország  2021. évről szóló költségvetési törvénye értelmében a gépjárműadóból, mint központi adóból származó bevétel 2021-től teljes egészében a központi költségvetést illeti meg. Ennek nyomán jövőre már az állami adóhatóság veti ki, és szedi be az adót.

Illetékek

Megszűnik az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettség. Közigazgatási eljárási illetéket csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve az adó- és értékbizonyítvány kiadása  után kell fizetni. Nem változik ugyanakkor az egyes közigazgatási eljárások után járó igazgatási szolgáltatási díjak rendszere.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Megszűnik a hozzájárulás-köteles szolgáltatás közvetített szolgáltatásként való nyújtásakor fennálló hozzájárulási kötelezettség.

Pénzügyi szervezetek különadója

A javaslat pontosítja a járványügyi különadóval kapcsolatos kedvezményt az 5 éves egyenlő összegű levonásokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy a jogalkotói cél egyértelműen érvényesüljön.

Forrás: adozona.hu